รู้จักเรา

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย)
- YAMADA Consulting & Spire (Thailand) Co.,Ltd. -

แนะนำบริษัท

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์

ประเทศไทย

บริษัท ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย) จำกัด (YCST) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ในสังกัดของบริษัท ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (YCG)

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการเพิ่มมูลค่า (Value Added Services) และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของลูกค้าผ่านการสื่อสารที่เข้าใจง่าย

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ในหลายมิติ ไม่ใช่แค่เพียงด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านการตลาดและด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จุดแข็งของเรา

ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

①ประสบการณ์และผลงานมากมายที่ผ่านมา

เรามีผลงานโปรเจคการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 2,600 โครงการต่อปี

②บุคลากรที่ปรึกษากว่า 800 คนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เปี่ยมประสบการณ์

บุคลากรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) กว่า 100 คน
บุคลากรที่ปรึกษากว่า 800

เครือข่ายของบริษัททั้ง 22 สาขา

ในประเทศญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุด

ที่ตั้งของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น

④เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งทั่วโลก

ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป เรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งกว่า 13 สาขาในญี่ปุ่น 10 สาขาทั่วภูมิภาคเอเชีย และมีพันธมิตรอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก
เรามีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 33 ปี ทางด้านการให้คำปรึกษาในการลงทุน และการวิจัยตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม
เรามีลูกค้าทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ทั่วโลก